Bir karşı tespit bilirkişi (contra-expert) nedir?

Bir karşı tespit bilirkişi (contra-expert) örneğin yangın, su veya soygun hasar durumlarında, sigortalı sıfatıyla sizin tarafınızdan görevlendirilen ve sizin çıkarlarınızı gözetleyen bir uzmandır. Hasar miktarı genellikle sigorta şirketinizin bir bilirkişisi tarafından tespit edilmektedir. Bu kişi hasar düzenleme sürecine son derece hâkimdir ve sigorta poliçelerini sizden çok daha iyi bilmektedir. Bu yüzden siz sigortalı olarak önemli...

Bir karşı tespit bilirkişi (contra-expert) örneğin yangın, su veya soygun hasar durumlarında, sigortalı sıfatıyla sizin tarafınızdan görevlendirilen ve sizin çıkarlarınızı gözetleyen bir uzmandır.

Hasar miktarı genellikle sigorta şirketinizin bir bilirkişisi tarafından tespit edilmektedir. Bu kişi hasar düzenleme sürecine son derece hâkimdir ve sigorta poliçelerini sizden çok daha iyi bilmektedir. Bu yüzden siz sigortalı olarak önemli bir şekilde geri pozisyonda kalıyorsunuz.

Neye hakkınız olduğunu tam olarak bilmiyorsunuz ve bu yüzden bilirkişiyi pek kontrol edemiyorsunuz veya onun kanaatine itiraz edemiyorsunuz. Biz, sizin kendi bilirkişiniz olarak, bunu yapabilmek durumundayız. Biz sizin için pozitif ve öngörülü bir şekilde çalışırız ve sadece sizin çıkarlarınızı gözetleriz.

Karşı bilirkişi tespiti (contra-expertise) size karışık bir kavram gibi gelebilir. Bir karşı bilirkişi tespiti herhangi bir şeye karşı gelmemektedir. Karşı tespit bilirkişisi pozitif ve öngörülü bir şekilde sizin için vardır.

Yangın, su veya soygun hasar durumlarında yapılan bir karşı bilirkişi tespitini bir ikinci görüş veya sonradan düzenlenen bir karşı bilirkişi tespiti olarak görülmemelidir; Bunu hasar düzenlemede başından sonuna kadar sigortalıya sağlanan bir destek ve çıkar gözetmesi olarak algılanmalıdır.

Hemen hemen tüm yangın sigorta poliçeleri şartlarında sigortalılara kendi bilirkişi görevlendirme hakkı tanınmaktadır. Karşı bilirkişi tespiti hakkı hem güzel bir şeydir, hem de gerekli bir haktır. Sigortalı için hasar durumunda yardım ve destek almak, danışmak ve poliçe şartlarını en iyi şekilde kullanabilmek için en doğru olanaktır.
Sigorta şirketinizle sorun çıkmasını önleyin ve bir hasar durumunda bizi uzman hasar bilirkişi olarak hemen görevlendirin.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op