Gemeente Landerd

In februari 2015 is er ’s nachts brand ontstaan in een basisschool van de gemeente Landerd. Deze school stond reeds op de nominatie om te worden gesloopt. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat een groot gedeelte van het pand verloren is gegaan, alsmede tijdens de brand een asbest emissie heeft plaatsgevonden. De gemeente Landerd heeft Coolen Expertise ingeschakeld als hun contra-expert.

Was u direct na de brand meteen overtuigd om een contra- expert in te schakelen?
We hebben niet direct contra-expertise ingeschakeld. Toen de omvang van de schade ons duidelijk werd hebben we dit direct gedaan. Met grote en onvoorspelbare schadeposten is dit zeer wenselijk gebleken.

Hoe heeft u het schaderegelingsproces met Coolen Expertise ervaren?
De samenwerking is goed verlopen. We voelden ons goed ondersteund gedurende het proces. Het is fijn een partner te hebben die de verzekeringswereld goed kent en onze belangen behartigd. We hebben idee dat Coolen Expertise ons echt verder geholpen heeft.

Wat heeft Coolen Expertise u gebracht/opgeleverd tijdens en na het schaderegelingsproces?
Hulp en ondersteuning gedurende het hele traject. Ook zijn met behulp van Coolen de aanwezige mogelijkheden goed benut. Naast advies en ondersteuning hebben ze naar mijn idee ook financieel meerwaarde geleverd.

Wat zou u na uw eigen ervaringen adviseren aan gedupeerden van een brand?
Contra-expertise is een belangrijk instrument dat je altijd zou moeten benutten. Ze staan je inhoudelijk en procedureel bij, omdat ze de weg en spelers op het speelveld kennen. Ook als het financieel geen meerwaarde biedt, dan nog is het zinvol om te weten, dat het goed verlopen is.

Namens de gemeente Landerd,
De heer K. Veld (openbare veiligheid)

gemeente landerd