Familie Lips

In de nacht van 14 juni 2014 brak er brand uit in de woonboerderij van de familie Lips in Nistelrode. Na verschillende goede adviezen van mensen om hen heen, hebben zij Coolen Expertise ingeschakeld om hun belangen te behartigen na de brand.

Was u direct na de brand meteen overtuigd om een contra- expert in te schakelen?
Nee, Coolen had ons van te voren via mail al benaderd maar dat hadden we naast ons neergelegd, zo van dat regelen we zelf wel met onze tussenpersoon. Echter diverse mensen uit onze omgeving hebben aangeraden om toch eens te praten met Coolen Expertise en pas toen zij ons ervan overtuigd hadden dat we dit niet zelf gingen redden besloten we terug te bellen.

We zijn nu zo ontzettend blij dat we toch Coolen hebben ingeschakeld anders was het zeker heel anders gelopen en was het zelfs de vraag of we de opruimkosten vergoed hadden gekregen.

Hoe heeft u het schaderegelingsproces met Coolen Expertise ervaren?
Zeer betrokken en snel waar het snel moest en net een stapje verder gaan voor het optimale resultaat.

Wat heeft Coolen Expertise u gebracht/opgeleverd tijdens en na het schaderegelingsproces?
Heel veel. Van niets naar een (bijna) nieuw huis.

Wat zou u na uw eigen ervaringen adviseren aan gedupeerden van een brand?
Maar een ding: Coolen bellen!

Meneer en Mevrouw Lips, Nistelrode.