Familie Hameete

Familie Hameete heeft nadat hun woning door brand getroffen is, Coolen Expertise ingeschakeld als hun eigen deskundige om hen bij te staan tijdens het schaderegelingsproces.

Was u direct na de brand meteen overtuigd om een contra- expert in te schakelen?

“Nee, uit onervarenheid had ik zelfs nog nooit gehoord van ‘contra-expertise'”

Hoe heeft u het schaderegelingsproces met Coolen Expertise ervaren?

“Ik heb de samenwerking met Coolen expertise als zeer positief ervaren”

Wat heeft Coolen Expertise u gebracht/ opgeleverd tijdens en na het schaderegelingsproces?

“Ik heb veel steun ondervonden tijdens het schaderegelingsproces van de contra-expertise. Als leek weet je van ‘toeten noch blazen'”

Wat zou u na uw eigen ervaringen adviseren aan gedupeerden van een brand?

“Aarzel niet om z.s.m. een (goede) contra-expertise te raadplegen.”

De heer Daan Hameete