Familie Donkers

Halverwege het jaar 2015 is er in de werkplaats welke gelegen is achter het huis van de familie Donkers, brand ontstaan. Hierdoor is ook de woning van de familie Donkers getroffen en hoewel de brandweer snel ter plaatste was, kon niet worden voorkomen dat er aanzienlijke schade ontstond aan de loods alsmede de inboedel. De heer en mevrouw Donkers hebben Coolen Expertise ingeschakeld als hun contra expert. Hieronder vertellen zij hun ervaringen. 

Was u direct na de brand meteen overtuigd om een contra- expert in te schakelen?
Direct na de brand kregen we via 2 kennissen te horen dat het verstandig was om een contra expert in te schakelen. Bij beiden werd jullie naam vernoemd.

Hoe heeft u het schaderegelingsproces met Coolen Expertise ervaren?
Het hele proces is in grote lijnen als goed ervaren, het uiteindelijke resultaat hadden we zelf nooit bereikt, omdat we gelukkig nooit eerder met een brand te maken hebben gehad. Het enige wat jammer was is dat we er laat achter kwamen dat de gemeente weer opnieuw benaderd moet worden ivm vergunningen ed. We hebben hier zelf niet bij stil gestaan. Hierdoor duurde het allemaal erg lang met alle vergunningen ed voor de wederopbouw. Tevens was het fijn geweest als we eerder er op gewezen waren dat we een aannemer moesten zoeken . Dit liep nu allemaal samen met vakantietijd, en was daardoor wat hectisch. Het ophalen van het elektrisch gereedschap is ook niet vlekkeloos verlopen, maar daar heeft Coolen Expertise waarschijnlijk geen invloed op.

Wat heeft Coolen Expertise u gebracht/opgeleverd tijdens en na het schaderegelingsproces?
Tijdens het proces vertrouwde we erop dat het uiteindelijk goed zou gaan komen, dit is ook het geval geweest. We gaan ervan uit dat we over ongeveer 3 maanden een mooie nieuwe schuur hebben. Het hele proces heeft dan wel 10 maanden geduurd.

Wat zou u na uw eigen ervaringen adviseren aan gedupeerden van een brand?
Als er iemand in onze naaste omgeving eenzelfde vervelende ervaring zou krijgen, zouden we ze zeker wijzen op het inschakelen van een contra expert. Deze weten hoe te handelen en welke wegen te bewandelen, en dat weten wij als leek zijnde niet.

Mevrouw M. Donkers