Familie Coumans

Halverwege 2014 werd het bedrijf van de familie Coumans getroffen door brand. Na het afwegen van verschillende contra-expertise bureaus, hebben zij gekozen voor Coolen Expertise om hen bij te staan bij de het schade regelen na de brand.

 

Was u direct na de brand meteen overtuigd om een contra- expert in te schakelen?
“Na de brand waren wij niet direct overtuigd om een contra-expert in te schakelen. Een brand zoals ons is overkomen maakt heel veel indruk en heeft een grote impact op je gezin en bedrijf. In eerste instantie heb je alleen contact met je eigen verzekeringsmaatschappij. Daarnaast melden zich tijdens en de dagen na de brand diverse contra-experts. Zelf zit je vol emotie en dan is het prettig als een contra-expert het regelwerk uit je handen neemt.”

Hoe heeft u het schaderegelingsproces met Coolen Expertise ervaren?
“Het schaderegelingsproces met Coolen Expertise hebben wij als zeer positief ervaren. Coolen Expertise onderhoudt de contacten met je eigen verzekeringsmaatschappij en ontziet jou van veel “rompslomp” die er bij komt kijken. Coolen Expertise heeft veel ervaring met brandschades en is op de hoogte van de polisvoorwaarden. Coolen Expertise is daarom een goede gesprekspartner met je eigen verzekeringsmaatschappij zodat je als verzekerde de verzekeringspenningen krijgt uitgekeerd waar je recht op hebt. Coolen Expertise houdt de verzekerde schriftelijk en telefonisch op de hoogte van de stand van zaken.”

Wat heeft Coolen Expertise u gebracht/opgeleverd tijdens en na het schaderegelingsproces?
“Coolen Expertise heeft vanaf het eerste contact de manier van werken en de daarbij behorende tijdslijnen uitgelegd. Coolen Expertise heeft er voor gezorgd dat de schade naar tevredenheid is afgehandeld.”

Wat zou u na uw eigen ervaringen adviseren aan gedupeerden van een brand?
“Aan gedupeerden van een brand zouden wij adviseren om een contra-expert in te schakelen. Zeker bij een grote schade. Verder zouden wij willen adviseren om niet direct in te gaan op de diensten van contra-experts die zich melden. Neem, ondanks de situatie, als gedupeerde de rust en de tijd om de contra-expert te kiezen die goede referenties heeft.”

Marga en Coen Coumans