Familie Bekkers

Halverwege het jaar 2018 werd de familie Bekkers in de nacht opgeschikt door een brand bij de buren. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de brand vanuit de carpoort van de buren oversloeg naar de woning van de familie Bekkers. De garage, de carpoort en alle spullen die hierin stonden van de familie Bekkers is volledig verloren gegaan. Op advies van hun tussenpersoon hebben zij Coolen Expertise ingeschakeld als hun contra expert.

Zeer prettig
Zoals mevrouw Bekkers vertelt: “We hebben de hulp van Coolen Expertise als zeer prettig ervaren. We zijn deskundig begeleid bij de onderhandelingen met de schade-experts van onze verzekeraar.”

Vuist maken
Mevrouw Bekkers vervolgt: “Coolen Expertise heeft ervoor gezorgd, dat de totale schaderegeling nagenoeg voldoende is, om de totale kosten voor de wederopbouw en vervanging van inboedelschade te kunnen dekken. Zonder Coolen Expertise was dit waarschijnlijk niet geluk. Ik raad dan ook aan om ten alle tijde een contra expert in te schakelen bij brand of andere schades. Op deze manier kunt u een vuist maken tegen verzekeringsmaatschappijen en hun experts, teneinde tot een goede afwikkeling van de schade te komen”. 

De heer en mevrouw Bekkers, Veghel