Familie Albers

In juli 2014 rijdt er een auto tegen de garage van de familie Albers. Coolen Expertise werd door hen ingeschakeld om op te treden als hun contra-expert tijdens het schaderegelingsproces. Hun eigen ervaringen vertellen zij hieronder.

Wat is er gebeurd?
Ongevraagd wordt mijn gesloten garage binnengereden en ontstaat er schade aan opstal en inboedel. Over de handelwijze van mijn verzekering ben ik niet tevreden. Op advies van de aannemer verzoek ik Coolen Expertise B.V. mijn belangen te behartigen.

Hoe verloopt het schaderegelingsproces?
Binnen vier en twintig uur vindt een informatief gesprek plaats en wordt de schade opgenomen. Aandacht wordt besteed aan de ontstane problemen, de verwachtingen, procedures, de mogelijke kosten etc. etc.De communicatieve vaardigheden van de behandelaar komen tijdens de gevoerde gesprekken zeer sterk naar voren. Zijn manier van handelen is zeer efficiënt en effectief. Alle afspraken worden zonder mankeren nagekomen. Kortom mijn hoop op en vertrouwen in een goede afloop is uitgekomen. Het contact met het ” kantoor” heb ik als prettig en professioneel ervaren.

Hoe wordt het proces ervaren?
Nadat Coolen Expertise zich met de schadevergoeding bezig houdt, valt er een last van mijn schouders. De behandelaar is de leider in het proces en houdt me omtrent de gang van zaken op de hoogte, voor mij een luxe positie.

Coolen Expertise voor herhaling vatbaar?
Het is me duidelijk geworden, dat de verzekeraar de belangen van de verzekerde niet behartigt. Het kiezen van een onderhandelaar, die tevens deskundig is op het gebied van opstal en inboedel schade is voor mij dan ook essentieel, indien een rechtvaardige schaderegeling wordt gewenst. Voor mij is Coolen Expertise een “rots in de branding” geweest en ik zal bij een dergelijke schade onmiddellijk weer een beroep op dit bedrijf doen.

 

Dhr. Bob Albers