Dutch Spare Parts

Eigenaar Bas Mol heeft midden in de nacht direct Coolen Expertise ingeschakeld als zijn eigen deskundig/contra-expert. Dit nadat zijn florerende bedrijf Dutch Spare Parts in april 2008 in vlammen opging.

Was u direct na de schade overtuigd om een contra- expert in te schakelen?
“Nee op advies van anderen meteen gedaan!”

Hoe heeft u het schaderegelingsproces met Coolen Expertise ervaren?
“Overdonderd, snel, professioneel en met meerwaarde.”

Wat heeft Coolen Expertise u gebracht/opgeleverd tijdens en na het schaderegelingsproces?
“Een goede partner die weet hoe je eigen verzekering van alles probeert om niet of te weinig uit te keren.”

Wat zou u na uw eigen ervaringen adviseren aan gedupeerden van een brand?
“Meteen bellen naar een expertise buro, geen informatie geven aan wie dan ook, zelf mensen die helpen niet. Altijd iemand naast je neerzetten die notuleert omdat je vaak door emoties de helft maar meekrijgt.”

De heer Bas Mol
Directeur Dutch Spare Parts
www.dsp.nl | www.molco.nl | www.ashuki.eu

 

 dsp

 ashuki