DeGa Holding

Begin 2014 is een pand aan de Lloydsweg in Veendam volledig uitgebrand. Pandeigenaar Bernard Reitsma heeft Coolen Expertise ingeschakeld als eigen expert.

Was u direct na de brand overtuigd om een contra- expert in te schakelen?

“Ja daar was ik gelijk van overtuigd, ik had hier geen ervaring mee en ook geen verstand van. Om die reden vond ik het verstandig om een contra expert in te schakelen.”

Hoe heeft u het schaderegelingsproces met Coolen Expertise Ervaren?

“Zeer vakkundig en behulpzaam, waarbij tevens aandacht is gegeven aan mij persoonlijk. Immers zo’n ervaring geeft veel emotie en zorg.”

Wat heeft Coolen Expertise u gebracht/ opgeleverd tijden en na het schaderegelingsproces?

“Coolen expertise heeft mij zeker ontzorgd en voor een goede afwikkeling zorg gedragen. Je kunt dan wel goed verzekerd zijn, maar betekent niet dat je krijgt waar je recht op hebt. Dit heeft Coolen zeker wel voor mij gedaan.”

Wat zou u na uw eigen ervaringen adviseren aan gedupeerden van een brand?

“Mijn advies aan een ieder die dit treft, schakel een contra expertise in. Probeer het niet zelf te doen, het scheelt een hoop frustratie en geld.”

Bernard Reitsma