De heer Th. van Steen

De woning van de heer van Steen werd in november 2016 getroffen door brand. Op de zolderverdieping is brand ontstaan welke, tezamen met het bluswater, aanzienlijke schade heeft aangericht aan de woning en de inboedel. De heer van Steen heeft Coolen Expertise ingeschakeld als zijn contra-expert. Zijn ervaringen met Coolen Expertise heeft hij hieronder mooi verwoord.

De vlammen sloegen uit het dak van mijn huis en ik stond wezenloos te kijken. Niet in staat om te beginnen met bedenken wat ik na het bluswerk aan zou treffen. De volgende dag bleek de toestand van de woning erbarmelijk. Wat bleef was een onwezenlijk gevoel, verdoofd – alsof ik op een afstandje naar mezelf en de situatie keek.

Coolen Expertise belde mij en legde kort en duidelijk uit wie en wat zij waren en wat ze voor mij konden betekenen. Op dat moment was hun aanbod als uit de hemel gezonden..

Het belang van sturing die eerste dagen bleek niet te onderschatten, aangezien er aan emoties geen gebrek was maar aan overzicht van de situatie destemeer.. De duiding van de volgende stappen in het proces heeft beslist rust gebracht.

Concreet, helder en duidelijk is de begeleiding van begin tot eind geweest. Concreet in te nemen stappen en stellen van prioriteiten. Helder en duidelijk in haar positie ten opzichte van mijzelf als cliënt en de verzekeraar.

In het proces van schadeafhandeling is de rol van de experts van groot belang gebleken. Dankzij hun ervaring in onderhandelingen en belangenbehartiging is het netto resultaat tot meer dan volle tevredenheid afgerond.

Bij deze nogmaals dank voor de zorg en van harte aanbevolen!

De heer Thedo van Steen