Familie Vermeulen

De heer en mevrouw Vermeulen kregen eind 2016 te maken met een waterschade. Over de oorzaak hiervan ontstond onenigheid met de verzekeraar. Hierdoor kregen zij in eerste instantie hun schade niet uitgekeerd. Op aanraden van hun tussenpersoon hebben zij maanden later alsnog Coolen Expertise ingeschakeld als hun contra-expert.

Onenigheid over de oorzaak
Hierover vertellen zij zelf: “Op advies van onze tussenpersoon hebben wij Coolen Expertise ingeschakeld omdat wij het pertinent oneens waren met het oordeel van onze verzekeraar over de oorzaak van de waterschade. Na een eerste afwijzing door de verzekeraar kregen wij op aandringen van de expert van Coolen Expertise uiteindelijk de schade aan opstal en inboedel vergoed. Zonder tussenkomst van Coolen Expertise had onze verzekeraar ons gewoon afgescheept en hadden wij geen schadevergoeding gekregen.” 

Altijd een contra-expert!
Bij de heer en mevrouw Vermeulen werd de contra expert pas in een later stadium ingeschakeld bij de schade. Wanneer Coolen Expertise vanaf het begin betrokken waren geweest, had er veel ellende voor alle partijen voorkomen kunnen worden. De heer en mevrouw Vermeulen adviseren dan ook stellig: “Vraag altijd een contra-expert aan (waarop je gewoon recht hebt). Zeker wanneer je van mening bent dat je eigen verzekering ‘spijkers op laag water zoekt’ om je schade maar niet te hoeven uitkeren.”