De heer en mevrouw Jelsma

In januari 2017 is er door werkzaamheden in de garage brand ontstaan. De heer Jelsma heeft nog getracht om de brand te blussen, maar er kon niet worden voorkomen dat uiteindelijk de brandweer de brand moest blussen. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat er flinke schade is ontstaan aan de garage, alsmede door de rook aan inboedel in de woning. De heer en mevrouw Jelsma hebben Coolen Expertise ingeschakeld als hun eigen contra- expert en vertellen hieronder hoe zij dit ervaren hebben.

Waren jullie direct na de brand meteen overtuigd om een contra- expert in te schakelen?
Ja wij waren meteen overtuigd om een contra-expert in te schakelen mede omdat wij al eerder een behoorlijke brand hebben meegemaakt en dit zonder contra-expert hebben afgehandeld met de verzekering.

Hoe hebben jullie het schaderegelingsproces met Coolen Expertise ervaren?
Het hele traject van a tot z hebben wij als prettig ervaren. De contacten waren prima en altijd goed bereikbaar. De expert regelde alle onderhandelingen tussen ons en de verzekeringsmaatschappij. Omdat je als gedupeerde in een hele korte periode enorm veel beslissingen moet nemen (bijvoorbeeld waar ga ik tijdelijk wonen, ben ik daar voor verzekerd, de waardebepaling van de inboedel, het herstel van het woonhuis en het herbouwen van de garage).

Wat heeft Coolen Expertise jullie gebracht/opgeleverd tijdens en na het schaderegelingsproces?
Coolen Expertise heeft veel zaken naar voren gebracht waar wij nooit zelf aan gedacht zouden hebben.

Wat zouden jullie na jullie eigen ervaringen adviseren aan gedupeerden van een brand?
Wij zouden zeker mensen die hier ook mee te maken krijgen het advies geven neem contact op met Coolen Expertise het geeft je heel veel rust in een stress volle situatie ondanks het gegeven dat je goed verzekerd bent.