De heer en mevrouw Drees

De heer en mevrouw Drees hebben een chalet dat zij gebruiken als vakantiewoning. Tijdens hun afwezigheid is er in het chalet brand ontstaan. De brandweer heeft de brand geblust, maar helaas is zowel het chalet als de inhoud volledig verloren gegaan. Coolen Expertise werd ingeschakeld als contra-expert. Hieronder vertellen de heer en mevrouw Drees hoe zij de samenwerking met Coolen Expertise hebben ervaren.

Was u direct na de brand meteen overtuigd om een contra- expert in te schakelen?
Na de brand – laat in de middag – werden wij de volgende ochtend door Coolen Expertise gebeld en n.a.v. hun informatie waren wij er direct van overtuigd dat wij hen moesten inschakelen als contra-expertise. Dit is een juiste beslissing gebleken m.b.t. de gehele afwikkeling van het schaderegelings-proces. Overigens werden wij dezelfde dag ook nog door derden (juristen)    geadviseerd vooral een contra-expert in te schakelen.

Hoe heeft u het schaderegelingsproces met Coolen Expertise ervaren?
Sterk, zowel in adviezen, begeleiding als de uiteindelijke resultaat. En vooral ook het vertrouwen dat de afwikkeling hiervan in goede handen was. Daarnaast bracht het ons vooral ‘rust’ vanwege de hectische situatie na de brand, waarin wij verkeerden. Zodoende konden wij onze aandacht vooral richten op de andere kwesties die hierdoor op ons af kwamen.

Wat heeft Coolen Expertise u gebracht/opgeleverd tijdens en na het schaderegelingsproces?
Tijdens: Een ‘to the point’ – afwikkeling; dus kort, zakelijk waar nodig, accuraat en volhardend naar de tegenpartij. En vooral ook begrip, meelevend en zeker… eerlijkheid. De uitspraak “wij zijn er voor u” was zeker op z’n plaats.

Na: Een helder overzicht qua mogelijkheden van uitkering en de betalingen die daaruit zullen volgen; alles onderbouwd met een overzichtelijke, schriftelijke documentatie. 0En tenslotte ook nog een – boven verwachting – uit te keren totaal- schadebedrag.

Wat zou u na uw eigen ervaringen adviseren aan gedupeerden van een brand?
Vanzelfsprekend direct Coolen Expertise benaderen.

P.S.: Onze ervaringen zijn zodanig dat wij regelmatig mensen informeren over de uitstekende begeleiding en goede en correcte werkwijze en afhandeling via Coolen Expertise.