De heer Damen

Begin 2015 werd de woning van de heer Damen getroffen door brand. De brand werd door een kennis ontdekt bij een voorgenomen bezoek waarna de heer Damen de woning op tijd kon verlaten. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de woning en de inhoud ernstige schade opliep en onbewoonbaar werd verklaard. De familie van de heer Damen heeft hem geholpen bij de verdere afhandeling. Tezamen hebben zij Coolen Expertise gevraagd hen bij te staan als eigen deskundige.

Was u direct na de brand meteen overtuigd om een contra- expert in te schakelen?
Toen Coolen Expertise in beeld kwam waren we direct overtuigd over de meerwaarde van Coolen. Vanaf het begin was er direct vertrouwen.

Hoe heeft u het schaderegelingsproces met Coolen Expertise ervaren?
Vooral ”het werk uit handen nemen” hebben wij als zeer positief ervaren. Als slachtoffer van de schade komt er veel op je af.

Wat heeft Coolen Expertise u gebracht/opgeleverd tijdens en na het schaderegelingsproces?
Het samen bepalen van de waarde heeft de heer Damen toch als zeer fijn ervaren. Zo sta je er toch niet alleen voor bij een schade.

Wat zou u na uw eigen ervaringen adviseren aan gedupeerden van een brand?
Ondanks dat er na een grote brand veel op je afkomt is het belangrijk om de juiste mensen om je heen te hebben. Met Coolen Expertise had de heer damen de juiste personen om zich heen.

De heer Damen en familie