Bouter Kaashandel

Bouter Kaashandel houdt zich bezig met de opslag, rijping, verdeling en distributie van kazen. Tijdens werkzaamheden in het bedrijf is er brand ontstaan. Medewerkers hebben getracht de brand zelf te blussen en hoewel ook de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat er flinke schade aan opstal en inventaris is ontstaan. Familie Bouter heeft direct Coolen Expertise ingeschakeld als hun eigen contra-expert. Daarbij was snelheid en een goede coordinatie van groot belang om bedrijfsschade zoveel mogelijk te beperken en klanten tevreden te houden.

Was u direct na de brand meteen overtuigd om een contra- expert in te schakelen?
In de hectiek direct na de brandmelding hebben we contact gezocht met de klant, afdeling kwaliteit en onze tussenpersoon bij de verzekering. Hij heeft ons aangeraden om jullie in te schakelen. In het begin was het natuurlijk niet duidelijk wat er allemaal op ons af zou komen.

Uiteindelijk zaten alle partijen binnen enkele uren na de melding met elkaar aan tafel en dat was wel heel prettig. Coolen Expertise heeft daar belangrijke rol in gespeeld en heeft gezorgd dat er snel kon worden geschakeld, ook met de tegenpartij en de partijen die ons konden helpen om snel weer operationeel te zijn.

Hoe heeft u het schaderegelingsproces met Coolen Expertise ervaren? 
Ik heb geen eerdere ervaringen rondom schaderegelingen. Als ondernemer ben ik gewend om snel te schakelen en nu heb je te maken met procedures en doorlooptijden. Dat is begrijpelijk, maar toch vond ik het lang duren. Uiteindelijk hebben Coolen Expertise dat samen met onze tussenpersoon goed afgehandeld.

Wat heeft Coolen Expertise u gebracht/opgeleverd tijdens en na het schaderegelingsproces?
Kennis om e.e.a. snel in gang te zetten en de juiste kanalen om mee te schakelen.

Wat zou u na uw eigen ervaringen adviseren aan gedupeerden van een brand?
Altijd deze specialist inschakelen. Beter dat je elkaar amper nodig hebt, dan dat je met een lange nasleep zit omdat je niet de juiste wegen hebt bewandeld.

Mevrouw Marijke Bouter
Bouter Kaashandel BV

Bouter Kaashandel brand