Familie van der Molen

In december 2012 werd de woning van familie van der Molen getroffen door brand. Op aanraden van een kennis hebben zij direct Coolen Expertise ingeschakeld als hun eigen contra- expert.

Was u direct na de brand meteen overtuigd ome en contra-expert in te schakelen?

“Ja, wij hebben binnen een half uur na de brand op aanraden van een kennis die ook is begeleid door Coolen Expertise bv, telefonisch contact opgenomen met Coolen met de vraag ons te begeleiden bij alles dat voortvloeit uit de brand.”  
 

Hoe heeft u het schaderegelingsproces met Coolen Expertise ervaren?

“Vanaf dag 1 hebben we ons gesteund gevoeld door Coolen. Terwijl de brand amper meester was, zat de expert vanuit Den Bosch al bij ons aan tafel en heeft ons op prettige en doortastende wijze bijgestaan in alles wat geregeld moest worden. In de tijd erna heeft Coolen ons blijvend begeleid, geadviseerd en gesteund. Met uiteindelijk een positief resultaat met betrekking op de verzekering.” 
 

Wat heeft Coolen Expertise u gebracht/ opgeleverd tijdens en na het schaderegelingsproces?

“Het heeft een gevoel van rust en steun gegeven. Kennis en kunde werd geboden die je zelf niet in huis hebt en die je heel erg nodig hebt in een situatie van brandschade.”  
 

Wat zou u na uw eigen ervaringen adviseren aan gedupeerden van een brand?

“Tja…wij adviseren iedereen contact op te nemen met Coolen Expertise BV!”  
 
Mevrouw I. van der Molen