« naar overzicht

Toekomst voor Juliana (6)

26 augustus 2014

Gehoorproblemen

De afgelopen maanden heeft Stichting Kansarmen Roemenië onder begeleiding van Wim Jilesen en Coolen Foundation zich ontfermd over het Roemeense meisje Juliana (6). Dit meisje is doof en kon daardoor niet naar school. Het was onduidelijk wat precies de reden was van haar doofheid en of haar gehoorprobleem opgelost zou kunnen worden.

Hierom is consult gevraagd aan dr. Henk Schulte. Henk Schulte is meegereisd naar Roemenië om haar ter plaatse te onderzoeken. Helaas waren de mogelijkheden beperkt en kon er geen goede diagnose worden vastgesteld. Wel werd het vermoeden gesterkt dat haar doofheid opgelost zou kunnen worden. Een nader onderzoek met de juiste instrumenten was noodzakelijk.

Om die reden heeft Stichting Stikaro Juliana en haar moeder uitgenodigd om naar Nederland te komen om haar in een Nederlands ziekenhuis te laten onderzoeken. Haar reis, verblijf en begeleiding is mogelijk gemaakt door diverse partijen uit Nederland waaronder dr. Henk Schulte, Stadsherberg De Keurvorst, ASV Veghel, Stichting Kansarmen Roemenië en Coolen Foundation.

Goed Nieuws, Nieuwe toekomst

Heden heeft Juliana samen met dr. Henk Schulte een bezoek gebracht aan Ziekenhuis Bernhoven in Uden. Daar is na uitgebreide onderzoeken gebleken dat het probleem goed op te lossen is met speciale hoortoestelletjes. Henk Schulte zal morgen een bezoek brengen aan BeterHoren om de juiste hoortoestellen voor haar te selecteren en aan te laten meten.

Juliana zal weer kunnen gaan horen! Daardoor kan zij naar school toe en zij heeft weer een toekomst!!

Coolen Foundation had reeds toegezegd om alle reis-, verblijf- en medische kosten te dragen. Na dit fantastische nieuws is ook toegezegd dat zij de toekomstige kosten voor haar rekening neemt. Deze financiële bijdrage zal gedoneerd worden door Coolen Expertise B.V.

  • Deel dit artikel:
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • googleplus