« naar overzicht

Samenwerking Coolen Expertise met Van Kempen Advocaten

12 juli 2012 EHBB | Contra-experts bij schade
Coolen Expertise in Den Bosch gaat een exclusieve samenwerking aan met Van Kempen Advocaten in Boxmeer voor de begeleiding van haar contra-expertiseklanten. Een en ander vloeit voort uit een succesvolle proefperiode in het afgelopen jaar, waarbij in totaal meer dan 50 dossiers samen zijn aangepakt. “Zowel gezien het aantal als de zwaarte van de behandelde zaken is de start boven verwachting te noemen”, benadrukt Anton Coolen. 
 
Volgens hem is er grote behoefte bij gedupeerden van een brand of andere calamiteit aan een bredere begeleiding en ondersteuning dan alleen bij de afwikkeling van de schade. “Vooral aan juridische bijstand is er behoefte, niet in de laatste plaats door de grote financiële belangen die er vaak mee zijn gemoeid en schadeclaims geregeld door verzekeraars worden afgewezen”, aldus Coolen, die nadrukkelijk aangeeft bij Van Kempen Advocaten exclusiviteit heeft afgedwongen vanwege ‘het grote aantal zaken en de inbreng van onze kennis’ Beide bedrijven gaan de komende periode de markt samen benaderen.
  • Deel dit artikel:
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • googleplus