« naar overzicht

Coolen Expertise gaat band met intermediair versterken

07 april 2014

Coolen Expertise wil nog vaker met het intermediair de krachten bundelen om samen als team verzekerden optimaal bij te staan tijdens schaderegeling. Dit in aanvulling op elkaars professie, rol en expertise. Om dit doel te bereiken is het team van Coolen Expertise versterkt met Richard Boxtart (RB) als manager Intermediaire Zaken.

Richard Boxtart versterkt het team van Coolen Expertise

Richard Boxtart (52) is ruim 35 jaar actief als financieel dienstverlener. In 2006 is hij gestart met IkKan! Financial Life Coaches. Richard is oud-bestuurslid en inmiddels erelid van Adfiz. Tijdens deze periode heeft hij zich ingezet voor de belangen van alle aangesloten financiële adviseurs. Door zijn kennis, betrokkenheid en innovatieve ideeën is hij een veel gevraagd spreker, trainer en dagvoorzitter op verzekeringscongressen en -bijeenkomsten.

Belang samenwerking Coolen Expertise met Intermediairs.

In geval van (brand-)schade is het belangrijk dat de afgesloten polis ‘zijn werk’ doet, zoals het intermediair het bedoeld heeft in zijn advies. Om dit te bereiken wordt helaas nog te weinig (goed) samengewerkt met een professioneel contra-expertisebureau zoals Coolen Expertise.

Als financiële dienstverlener heeft Richard zelf het belang en de toegevoegde waarde van het recht op een eigen expert leren kennen en wil zich daarom graag hard maken om deze samenwerking te versterken.

RB: “Als intermediair, heb ik bij diverse (brand-)schades een professionele samenwerking met Coolen Expertise gehad. Mijn klanten hebben deze samenwerking als zéér positief ervaren. Dit had positieve uitstraling op mijn diensten en bedrijf. Coolen zet zich al jaren in als onafhankelijke contra-expert en heeft hierbij duidelijk gekozen voor een rol naast het intermediair en vóór de verzekerden. Een rol die ik met mijn achtergrond en ervaring van harte ondersteun.”

Een schade gaat met veel leed, emoties en grote financiële belangen gepaard. Als team kan het intermediair samen met Coolen Expertise op alle vlakken de klant bijstaan en een optimaal schaderesultaat voor hem realiseren.

RB: “Toen Coolen mij vroeg om hun team te komen versterken, heb ik niet lang hoeven nadenken. Het is een goede zaak en een belangrijk recht van verzekerden om gezamenlijk een traject op te zetten waarbij de schade professioneel, correct en efficiënt wordt afgewikkeld door een gezamenlijk team van deskundigen.”

Beeld en geluid

Coolen Expertise heeft speciaal voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Middels bezoeken, brochure, film, lezingen en opleidingsmateriaal wordt het belang van samenwerking helder verduidelijkt. Richard Boxtart zal vanuit zijn expertise dit oppakken richting het intermediair.

RB: “Zie mijn rol als een liaison tussen het mij bekende intermediair en één van de grootste onafhankelijke contra-expertise bureaus in Nederland met het doel de samenwerking met het intermediair te versterken en te optimaliseren. Pas dan kan de polis zich echt bewijzen!”

AMweb

VVP Online

  • Deel dit artikel:
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • googleplus