« naar overzicht

Contra-experts kritisch over visie Verbond op schaderegeling

10 juli 2012

Contra-experts Anton Coolen en Eric Horssius zijn het eens met het Verbond van Verzekeraars dat er nog veel te verbeteren valt aan de schaderegeling.

Zij zetten echter grote vraagtekens bij het hiertoe onlangs door het Verbond opgestelde position paper : “Het Verbond zoekt de verbetering niet in het aanpakken van snelheid, efficiency   en communicatie, maar in de aloude en onjuiste ‘verdeel- en heersgedachte’ dat door haar voorgedragen experts beter zijn dan andere experts.” 

Volgens Coolen en Horssius zet het Verbond zich in het gewraakte position paper ten onrechte af tegen ongebonden en niet verenigde experts: “Door zo te handelen ontstaat een gesloten markt van aanbieders van expertisediensten, nagenoeg geheel in stand gehouden door de verzekeraars. Aldus is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om als gedupeerde nog een expert te vinden die het oneens is/ mag zijn/ kan zijn met de maatschappij expert.” 

In een open brief aan verschillende media stellen beide contraexperts daarnaast dat de Gedragscode Expertiseorganisaties de betrouwbaarheid, professionaliteit, helderheid en integriteit van schade-experts onvoldoende waarborgt: “De code omvat nu voornamelijk open normen en gedragsregels. Wij moeten naar een code toe die meer aansluit bij hetgeen de verzekerde verwacht van de expert, bijvoorbeeld op het gebied van snelheid, efficiency en communicatie.

Belangrijker nog: wij moeten naar een integrale aanpak van goede schadeafwikkeling toe. Zo’n aanpak begint met het scholen van schadebehandelaars en het controleren en beperken van de -veelal in het geheim- uitgevoerde onderzoeken van verzekeraars.”

  • Deel dit artikel:
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • googleplus