Uitoefening van rechten; contact opnemen met Coolen

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Coolen via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster (of per gewone post: Coolen Expertise B.V. Postbus 48, 5201 AA, ‘s-Hertogenbosch) . Indien u geen marketinginformatie van...

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Coolen via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster (of per gewone post: Coolen Expertise B.V. Postbus 48, 5201 AA, ‘s-Hertogenbosch) . Indien u geen marketinginformatie van Coolen wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

Indien u vragen heeft over dit Privacy statement kunt u contact opnemen met de webmaster (of per gewone post: Coolen Expertise B.V. Postbus 48, 5201 AA, ‘s-Hertogenbosch).

Wijzigingen Privacy Statement

Coolen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op