Privacybeleid Internet

Deze website wordt geëxploiteerd door Coolen Expertise B.V. e/o gelieerde ondernemingen B.V. gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, hierna tezamen te noemen ‘Coolen’. Verwerken van gegevens Indien u gebruik maakt van de website van Coolen, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken....

Deze website wordt geëxploiteerd door Coolen Expertise B.V. e/o gelieerde ondernemingen B.V. gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, hierna tezamen te noemen ‘Coolen’.

Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van Coolen, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Coolen verwerkt deze gegevens:

teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website; teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door Coolen toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van Coolen, al dan niet via deze website, te optimaliseren; teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van Coolen toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail; Coolen verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

Persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan Coolen verstrekt. De procedure om zich van bijvoorbeeld een mailinglist te laten verwijderen of uit te schrijven wordt u in een afzonderlijk bericht of via informatie op de desbetreffende pagina van de website meegedeeld. U kunt hierover ook contact opnemen met de webmaster van de site.

Omdat Coolen haar website ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de website uw curriculum vitae aan één van onze medewerkers sturen. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door Coolen uitsluitend voor de navolgende doeleinden gebruikt: voor wervings en selectiedoeleinden binnen Coolen; voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien Coolen u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek; in geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen. Er wordt door Coolen niet gevraagd naar demografische gegevens zoals geslacht en beroep, maar bij een on-line sollicitatie wordt u wel de mogelijkheid geboden dergelijke informatie op te geven.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op