Privacy Statement

Deze website wordt geëxploiteerd door Coolen Expertise B.V. e/o gelieerde ondernemingen B.V. gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, hierna tezamen te noemen ‘Coolen’. Tijdens uw bezoek aan deze website kan Coolen persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Coolen zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement...

Deze website wordt geëxploiteerd door Coolen Expertise B.V. e/o gelieerde ondernemingen B.V. gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, hierna tezamen te noemen ‘Coolen’.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Coolen persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Coolen zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die Coolen bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Voor nadere informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Coolen Privacybeleid internet.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op