Derden

Uw persoonsgegevens zullen door Coolen vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij: Coolen hiertoe wettelijk verplicht is; u daar expliciet om vraagt; dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen; u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die...

Uw persoonsgegevens zullen door Coolen vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij: Coolen hiertoe wettelijk verplicht is; u daar expliciet om vraagt; dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen; u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd; deze derden andere Coolen entiteiten betreft. De website van Coolen wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Doorgifte naar andere Coolen Expertise B.V. e/o gelieerde ondernemingen entiteiten

Persoonsgegevens die door Coolen worden verzameld, kunnen worden doorgestuurd naar andere Coolen Expertise B.V. e/o gelieerde ondernemingen entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde Coolen Expertise B.V. e/o gelieerde ondernemingen organisatie. Deze entiteiten mogen de gegevens echter alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan Coolen heeft verstrekt. Een bezoeker die gegevens op de website van Coolen Expertise B.V. e/o gelieerde ondernemingen plaatst, geeft daarmee expliciet toestemming tot het doorsturen naar andere landen van de op de website verzamelde informatie indien dat nodig is om aan het vrijwillig verzoek van die bezoeker te kunnen voldoen.

Wanneer u gegevens op de website van Coolen plaatst, gaan wij ervan uit dat u Coolen uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te delen met andere Coolen entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde Coolen Expertise B.V. e/o gelieerde ondernemingen organisatie en wordt u op de desbetreffende webpagina’s waarop u persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op