Bijzondere persoonsgegevens

Coolen tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Coolen wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.

Coolen tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Coolen wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op