Durf

Coolen Expertise heeft één belang en dat is het belang...

Coolen Expertise heeft één belang en dat is het belang van u als opdrachtgever. Daarbij is het voor verzekerden als u belangrijk dat wij ons niet laten leiden door geijkte gewoontes. Bij Coolen Expertise durven we alternatieven te kiezen en zijn we niet bang buiten het geijkte patroon te vallen, mits dat onze verzekerden ten goede komt.

Met dit in het achterhoofd regelen wij uw schade. Wij zijn volledige onafhankelijk en hoeven aan niemand, behalve u als opdrachtgever, verantwoording af te leggen.

Indien er onconventionele en creatieve oplossingen nodig zijn om ons gezamenlijke doel te bereiken, zullen we dat niet uit de weg gaan.

Wanneer een schaderegeling niet de gewenste kant op dreigt te gaan grijpen we in. Als hier rigoureuzere stappen of eventueel een conflict met tegenstanders voor nodig is, zullen we dat zeker niet uit de weg gaan.

Al meer dan 25 jaar zijn wij succesvol

Coolen Expertise heeft één belang en dat is uw belang. Met dit in het achterhoofd regelen wij schade. Indien er onconventionele en creatieve oplossingen nodig zijn, zullen wij deze niet uit de weg gaan.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op