Wij zijn Coolen Expertise

[kolom] Daarom Coolen Expertise gelooft dat iedere verzekerde in geval van schade vergoed moet krijgen, waar hij of zij recht op heeft. Omdat dit niet altijd een vanzelfsprekendheid is gebleken, hebben wij ons gespecialiseerd in contra-expertise. Onze ervaren contra-experts of eigen deskundigen, staan aan uw kant en zorgen dat u in geval van schade vergoed...

Daarom

Coolen Expertise gelooft dat iedere verzekerde in geval van schade vergoed moet krijgen, waar hij of zij recht op heeft.

Omdat dit niet altijd een vanzelfsprekendheid is gebleken, hebben wij ons gespecialiseerd in contra-expertise. Onze ervaren contra-experts of eigen deskundigen, staan aan uw kant en zorgen dat u in geval van schade vergoed krijgt waar u recht op heeft.

Als een familiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring, 100% onafhankelijkheid en een deskundig team, zijn wij de meest gedreven contra-experts van Nederland. Dag in dag uit, zetten wij ons in voor verzekerden die getroffen zijn door brand. En met resultaat! Iedere dag groeit ons positieve referentennetwerk. Trots, professioneel, transparant en durf, maken ons uniek in de markt.

Familiebedrijf

Continuïteit, gezonde bedrijfsvoering en vernieuwing maken een bedrijf solide en gedreven. Als een familiebedrijf van meerdere generaties,wordt er bij Coolen Expertise niet gestuurd op het creëren van aandeelhouderswaarde en korte termijnplanningen. Coolen Expertise heeft geen vreemd vermogen aangetrokken en alle activa zijn in eigendom. Wij begrijpen dat klanten en medewerkers gezamenlijk de motor zijn van het bedrijf.

Kwaliteit, integriteit, betrokkenheid en transparantie stonden vanaf het allereerst begin centraal in de bedrijfsvoering. Nu – ruim 25 jaar later en met de tweede generatie (Klaas Coolen) aan het roer – zijn deze waarden nog altijd bepalend voor onze bedrijfsvoering en werkwijze. Waarden waarmee we het familiebedrijf ook voor volgende generaties gezond houden.

Ruimdenkend

Verzekeringsmaatschappijen hanteren vaak vaste procedures voor de afhandeling van schades. Het lijkt vaak alsof deze weg vastligt en dat wat er door hen wordt voorgesteld de enige manier is.

Gelukkig bestaan er vaak vele andere en betere mogelijkheden. Coolen Expertise staat bekend om de onconventionele, creatieve en praktische aanpak en oplossingen. Wij leggen u alternatieven voor waarna u zelf kunt bepalen welke weg u wenst in te slaan.

Doordat we ruim denken en juist niet handelen op basis van vaste procedures of routine kunnen wij u vrijheid geven door het aanbieden van goede alternatieven.

Zo kunt u zelf kiezen wat bij u persoonlijkpast en hoe we het optimale resultaat behalen. Ook is het dan mogelijk om uw eigen contacten en bedrijven in te schakelen voor herstel.

100% onafhankelijk

U kunt alleen verzekerd zijn dat wij ons volledig voor u inzetten, wanneer wij volledig onafhankelijk zijn. In onze optiek is hetonmogelijk om als eigen contra-expert objectief te zijn wanneer bij de ene schade uw verzekeraar de opdrachtgever is en bij de andere schade u als verzekerde.

Coolen Expertise kiest er dan ook heel bewust voor om enkel voor verzekerden zoals u te werken en nooit voor verzekeraars.

Tevens hebben wijgeen taxatieafdeling. Taxaties worden niet alleen door verzekerden maar ook door verzekeraars en hun intermediair aangevraagd.  Wederom een risico om onafhankelijkheid te verliezen en dus onthouden wij ons van die activiteiten binnen onze bedrijfsvoering.

U kunt vertrouwen op een 100% onafhankelijk advies. Wij hebben geen enkele band met verzekeringsmaatschappijen of assurantie- tussenpersonen. Wij hebben geen taxatiepoot of andere mogelijk verstrengelde relaties. Geen onduidelijke labels, complexe vennootschapsstructuren, onbekende aandeelhouders of andere constructies.

Wij zijn wie we zijn en hebben niets te verbergen.

Durf

Coolen Expertise heeft één belang en dat is het belang van u als opdrachtgever. Daarbij is het voor verzekerden als u belangrijk dat wij ons niet laten leiden door geijkte gewoontes. Bij Coolen Expertise durven we alternatieven te kiezen en zijn we niet bang buiten het geijkte patroon te vallen, mits dat onze verzekerden ten goede komt.

Met dit in het achterhoofd regelen wij uw schade. Wij zijn volledige onafhankelijk en hoeven aan niemand, behalve u als opdrachtgever, verantwoording af te leggen.

Indien er onconventionele en creatieve oplossingen nodig zijn om ons gezamenlijke doel te bereiken, zullen we dat niet uit de weg gaan.

Wanneer een schaderegeling niet de gewenste kant op dreigt te gaan grijpen we in. Als hier rigoureuzere stappen of eventueel een conflict met tegenstanders voor nodig is, zullen we dat zeker niet uit de weg gaan.

Meer dan 25 jaar ervaring

De wereld van verzekeraars, polissen, experts en contra-experts is een ingewikkelde wereld. Met zichtbare- en onzichtbare paden die bewandeld moeten of kunnen worden om een gewenst resultaat te behalen. Hierbij is het een voorwaarde dat je weet welke kant je op moet lopen. Ervaring wijst hierin de weg.

Sinds 1989 is Coolen Expertise actief binnen het verzekeringswezen. In eerste instantie werkte Coolen Expertise voor verzekeraars en heeft vanaf 2003 het roer 180 graden gedraaid en werkt enkel nog maar voor verzekerden, zoals u.

Door in beide werelden werkzaam te zijn geweesten een duidelijke keuze om alleen voor verzekerden te werken, geeft ons de beste bagage om voor u het optimale resultaat te behalen.

Transparant

Voor u als verzekerde is het belangrijk dat u volledig op de hoogte bent van de status en gang van zaken omtrent uw schadeproces. Daarom doen wij zoveel mogelijk in overleg met u. De contra- experts van Coolen Expertise leggen alle stappen duidelijk uit, maar zorgen ook voor bevestiging van de gemaakte afspraken. Zo weet u te allen tijde waar u aan toe bent, waar u in het schaderegelingsproces zit en ontstaan er geen verrassingen achteraf.

Wij zijn het meest transparante contra-expertisebureau van Nederland. Wij leveren als enige een uitgebreid eerste verslag. Deze verslaglegging beschrijft hoe het schaderegelingsproces verloopt, welke afspraken er onderling zijngemaakt, uw persoonlijke polis analyse, plan van aanpak en alle gegevens welke van belang zijn, bij elkaar in één rapport.

Aan het einde van het schaderegelingstraject nodigen wij u graag uit op ons kantoor. Dan geven we volledige inzage in het dossier en het resultaat. We zullen dan mondeling de verdere afwikkeling toelichten. Mocht u dan nog vragen hebben, zullen we die helder en duidelijk beantwoorden.

Landelijk

Brand, water, inbraak of stormschade kan overal ontstaan. Waar u ook woont of uw bedrijf zich bevindt, uw eigen contra-expert van Coolen Expertise kan u bijstaan tijdens het schaderegelingsproces.

Ons bureau heeft een landelijke dekking. De referenten quotes op deze website zijn zichtbaar per provincie. Hierbij is ook zichtbaar dat we in alle provincies werkzaam zijn. Mocht u meer referenten uit uw regio willen vragen naar hun ervaringen, laat het ons weten dan brengen we u met hen in contact.

Tevens bedienen wij klanten met vestigingen in heel Europa en Azië. Naast ons kantoor in Nederland hebben wij ook een kantoor in Shanghai.

Trots

Tevreden verzekerden die we letterlijk uit de brand geholpen hebben, maken ons trots. Trots op ons werk, trots op ons team, trots op ons bedrijf en trots op het resultaat.

Trots is onze drijfveer. Dat maakt het dat we dag in dag uit ons voor meer dan 100% inzetten voor onze verzekerden. Met als resultaat dat deze verzekerden weer trots zijn om als referent van Coolen Expertise, lotgenoten hun ervaringen te vertellen.

Ook voor uw schade zullen we met ons volledig inzetten. Met ons hele team gaan we aan de slag, zodat we samen met u trots kunnen zijn op het resultaat.

Top Team

In onze optiek verdient een gedupeerde van schade een goede, vakkundige begeleiding met een optimale uitkering. Dat kan, volgens Coolen Expertise, alleen gerealiseerd worden met een deskundig team van HBO en/of academisch geschoolde schade-experts.Als team dagen we elkaar dagelijks uit om met (vak-)kennis en argumenten te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt.

We vinden het belangrijk dat we de (experts van de) verzekeringsmaatschappij overtuigen van uw echte schade met kennis en onderbouwde argumenten. Daarom besteden we veel aandacht aan ons opleidingsplan. Maandelijks vinden er trainingen plaats voor meer (vak-) kennis en sociale vaardigheden.

De contra- experts van Coolen Expertise zijn altijd bereikbaar. U kunt dan ook altijd contact met hen opnemen voor vragen of opmerkingen.

Deskundig

Wij hebben een deskundig en gedreven team van mensen dat zich tot het uiterste voor u inzet. Onze schade-experts zijn allen hbo- en/of academisch geschoold en blijven zich bijscholen. Zij hebben naast zeer specialistische kennis van hun eigen vakgebied ook generalistische vaardigheden.

Daarnaast lopen we regelmatig een paar dagen stage om meer kennis over bepaalde sectoren te krijgen. Hierdoor blijft iedereen op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen in hun vakgebied en de samenleving. Onze experts weten waar het echt over gaat en zijn daarom betrokken.

Als enige expertisebureau in Nederland beschikken wij over een voltallige bouwkundige calculatieafdeling. Met onze jarenlange ervaring, vernieuwende blik en deskundigheid zorgen wij voor creatieve ideeën en garanderen wij goede resultaten.

Al onze schade-experts zijn (kandidaat-)Register-Experts. Ze volgen de opleidingen van het NIVRE of hebben de opleiding afgerond. Daarnaast is een aantal experts FUEDI-ELAE gecertificeerd.

Professioneel

Wij geloven erin dat we voor u alleen een toegevoegde waarde kunnen realiseren middels gedetailleerde, door onszelf samengestelde schadeopstellingen met de juiste onderbouwing. Dit houdt in dat we geen doorstuurkantoor zijn van offertes en bonnetjes, maar regelen wij op basis van argumenten en de juiste onderbouwing. Wij zorgen voor een zeer degelijke opzet van uw schadevaststelling en onderbouwen deze met de juiste informatie en stukken.

Wij zijn door onze kennis en jarenlange ervaring uitgegroeid tot professionals in ons vak. De naam Coolen Expertise is in de loop der jaren niet voor niets uitgegroeid tot een begrip. Wij kennen elk detail, investeren de juiste tijd en energie in uw schade en behalen daardoor het beste resultaat.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op