Kort of lang geleden?

Een contra-expertise heeft de meeste toegevoegde waarde voor u als verzekerde wanneer de contra-expert vanaf het begin wordt ingeschakeld en u kan bijstaan. Tijdens de gehele schaderegeling moeten beslissingen worden genomen. Maar vooral in het begin worden zeer veel en belangrijke keuzes gemaakt, die op een later moment lastig omgekeerd kunnen worden. Dan is het heel belangrijk...

Een contra-expertise heeft de meeste toegevoegde waarde voor u als verzekerde wanneer de contra-expert vanaf het begin wordt ingeschakeld en u kan bijstaan.

Tijdens de gehele schaderegeling moeten beslissingen worden genomen. Maar vooral in het begin worden zeer veel en belangrijke keuzes gemaakt, die op een later moment lastig omgekeerd kunnen worden.

Dan is het heel belangrijk om te weten wat alle alternatieven zijn, wat de voor- en nadelen zijn en wat de eventuele gevolgen zijn voor de verdere procedure en de uiteindelijke schade-uitkering.

Betreft het een bedrijfsmatige schade, dan bestaat er een grote kans dat er sprake is van bedrijfsschade of omzetschade. Zeker dan is snelheid geboden om dit zoveel mogelijk te beperken en samen met een specialist een plan de campagne op te stellen.

Wij stellen een professioneel team voor u samen dat alle noodzakelijke kennis beschikbaar heeft en erop gericht is zo snel mogelijk  te schakelen en geen tijd te verliezen. Uw bedrijf moet tenslotte weer zo snel mogelijk actief zijn en uw omzet moet zoveel mogelijk worden gehandhaafd.

Kortom, schakel direct vanaf het eerste moment een eigen contra-expert in.

Neem contact op

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op