• Contra-expertise

  Contra Expertise kan een verwarrende naam zijn. Een contra expert is namelijk nergens tegen. Hij is er juist voor u,

 • Wat is een contra-expert?

  Picture

  Een contra-expert is een eigen deskundige die u zelf kunt inschakelen bij een schade door bijvoorbeeld brand, water, inbraak of storm.

  Het schadebedrag wordt vastgesteld door een expert van uw verzekeringsmaatschappij. Deze persoon is zeer ervaren met het schaderegelingsproces en kent de polissen beter dan u. Daardoor heeft u als verzekerde een grote achterstand. U weet niet precies waar u recht op hebt en kunt de expert dus moeilijk controleren of zijn oordeel aanvechten.

  Wij, als uw eigen contra-expert, kunnen dat wel. Coolen Expertise zet zich als uw eigen contra-expert met al haar deskundigheid en ervaring, voor u in en puur en alleen uw belangen behartigen.

  Bijna alle polisvoorwaarden van brandverzekeringen bieden verzekerden het recht, om op kosten van de verzekeringsmaatschappij een contra-expert (eigen deskundige) in te schakelen. Het recht op contra-expertise is een mooi, maar ook een noodzakelijk recht.

  Het is voor u als verzekerde namelijk dé mogelijkheid om zich te laten bijstaan, ondersteunen en adviseren. Daardoor zult u de polisvoorwaarden optimaal kunnen benutten bij een schade. De inschakeling van Coolen Expertise voorkomt veel problemen met de verzekering. Wacht daarom niet af maar schakel ons direct na schade in.

  Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer uitleg.

  Klik hier voor een uitzending van Kassa en kom er achter waarom het inschakelen van een eigen contra-expert heel erg zinvol is.

 • Voor mij een contra-expert?

  Heeft u schade als gevolg van brand, water, storm of inbraak? Dan is het ook voor u belangrijk om de contra-experts van Coolen Expertise in te schakelen.

  Het recht op contra- expertise is opgenomen in zo goed als iedere verzekeringspolis voor particulier en bedrijf.  Maak dan ook altijd gebruik van dit recht wanneer u schade heeft. U heeft hier zelf jarenlang premie voor betaald!

  Heeft uw schade een andere oorzaak dan brand, water, storm of inbraak en twijfelt u over het inschakelen van een contra-expert, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze experts om uw vragen te bespreken.

  Neem contact op

  Voor zowel particuliere- zakelijke verzekerden hebben wij de juist kennis en professionals in huis. Iedere verzekerde vereist zijn eigen team van professionals en specifieke ervaring.

  Dus bent u als particuliere, zakelijke polishouder of beiden getroffen door brand? Coolen Expertise zorgt dat u wordt bijgestaan door onze experts met de beste achtergrond.

  Neem contact op

  Een schade heeft altijd een emotionele impact die niet te categoriseren is in groot of klein. Helaas is deze emotionele schade niet te verzekeren. Echter we kunnen u wel bijstaan met de juiste advisering en ondersteuning.

  Maar bovenal zijn we specialisten in de regeling en vaststelling van de materiële en financiële schade. Hierbij zorgen wij dat u ontvangt waarvoor u premie heeft betaald en krijgt u van ons de juiste en volledige raad en daad.

  Coolen Expertise heeft zich gespecialiseerd in middelgrote tot grote schades. Vanaf die omvang kunnen we de meeste toegevoegde waarde voor u leveren.

  Echter, ook kleine schades kunnen dusdanig complex zijn dat het inschakelen van een contra-expert raadzaam is. Maar een goed en kosteloos advies van ons kan ook volstaan in minder complexe of kleine schades.

  Neem vrijblijvend (telefonisch) contact op met een van onze experts om te overleggen hoe we het beste iets voor u kunnen betekenen.

  Neem gerust contact op!

  Een contra-expertise heeft de meeste toegevoegde waarde voor u als verzekerde wanneer de contra-expert vanaf het begin wordt ingeschakeld en u kan bijstaan.

  Tijdens de gehele schaderegeling moeten beslissingen worden genomen. Maar vooral in het begin worden zeer veel en belangrijke keuzes gemaakt, die op een later moment lastig omgekeerd kunnen worden.

  Dan is het heel belangrijk om te weten wat alle alternatieven zijn, wat de voor- en nadelen zijn en wat de eventuele gevolgen zijn voor de verdere procedure en de uiteindelijke schade-uitkering.

  Betreft het een bedrijfsmatige schade, dan bestaat er een grote kans dat er sprake is van bedrijfsschade of omzetschade. Zeker dan is snelheid geboden om dit zoveel mogelijk te beperken en samen met een specialist een plan de campagne op te stellen.

  Wij stellen een professioneel team voor u samen dat alle noodzakelijke kennis beschikbaar heeft en erop gericht is zo snel mogelijk  te schakelen en geen tijd te verliezen. Uw bedrijf moet tenslotte weer zo snel mogelijk actief zijn en uw omzet moet zoveel mogelijk worden gehandhaafd.

  Kortom, schakel direct vanaf het eerste moment een eigen contra-expert in.

  Neem contact op

  Kies niet meteen de eerste de beste contra-expert die zich aandient. Maar maak een weloverwogen keuze voor een contra-expertise bureau dat aansluit bij uw verwachtingen en voor u het best resultaat geeft.

  Als verzekerde kiest u zèlf wie u inschakelt als uw eigen contra-expert. Nadrukkelijk vermelden wij, dat dit zeker niet bepaald dient te worden door uw verzekeraar of gelieerde partijen. U heeft geen toestemming nodig van uw verzekeraar.

  Helaas wordt de inschakeling van een contra-expert door de verzekeringsmaatschappij of haar representanten regelmatig ontraden of ontmoedigd. Zo wordt u doelbewust op achterstand gehouden en misbruik gemaakt van uw vertrouwen.

  U heeft dus zelf helemaal de vrije hand en het mag altijd direct. Er hoeft geen conflict te zijn. Sterker nog, een eigen contra-expert voorkomt vaak tijdens of op het einde van de schaderegeling veel vervelende problemen.

  Dit belangrijke consumentenrecht is schriftelijk geregeld in de polisvoorwaarden en sterker nog, staat zelfs in de wet beschreven. Mocht u het op prijs stellen, dan zullen wij dit vooraf aan u tonen.

  Coolen Expertise heeft meer dan 3500 ambassadeurs in heel Nederland en blijkt keer op keer een goede keuze voor particulieren, bedrijven, intermediairs en assurantiemakelaars.

  Door voor Coolen Expertise te kiezen, bent u gegarandeerd van de juiste keuze. Het gaat immers over uw belangen, uw geld en uw toekomst.

  Neem contact op

 • Wat kost een contra-expert?

  Picture

  Het korte verhaal

  Wij geloven niet in kosteloos maar willen graag met u afspreken:

  niet tevreden, niet betalen.

  Helder! …maar hier ook het lange verhaal.

  Waarom geloven we niet in ‘kosteloos’

  Bijna alle (brand)verzekeringspolissen geven u het recht om voor de schaderegeling een eigen contra-expert in te schakelen. Meestal is in de polisvoorwaarden opgenomen dat de verzekeraar verplicht is deze kosten tot een maximum (en dus soms gedeeltelijk) te vergoeden.

  Soms wordt contra-expertise gratis aangeboden. Deze partijen nemen genoegen met de maximering van de verzekeraar. Maar de hoogte van de maximale vergoeding is vooraf helemaal niet bekend. Hierdoor moeten zij zeer terughoudend werken om het risico dat hun kosten niet betaald worden tot een minimum te beperken.

  Door contra-expertise ‘gratis’ aan te bieden, worden grenzen gesteld aan de tijd die besteed kan worden aan uw schaderegeling. Dit kan niet anders dan ten koste gaan van de begeleiding en het eindresultaat voor u. Dit is niet in uw belang en dat vinden wij onjuist.

  Daarom geloven wij niet in kosteloze contra-expertise.

  Optimaal resultaat

  De bewijslast voor het aantonen van de schade ligt bij u als verzekerde. Dit betekent dat u moet kunnen aantonen en onderbouwen wat uw daadwerkelijke schade is. Coolen Expertise gaat u als uw contra-expert daarbij helpen. Wij zorgen met alles wat binnen onze macht ligt, dat uw schadeopstelling optimaal is.

  Een dergelijke optimale schadeopstelling, die als onderbouwing dient voor uw claim, kost veel aandacht, zorgvuldigheid en tijd. Vaak meer tijd dan dat de expert van de verzekeringsmaatschappij nodig heeft om uw schadeopstelling kritisch te bekijken.

  Persoonlijke aandacht

  Maar er komt meer kijken dan een schadeberekening maken en verdedigen. Wij geven u ook veel persoonlijke aandacht en ondersteuning. Denk hier bijvoorbeeld aan het geven van raad en daad, het beantwoorden van vragen, uitleg geven bij belangrijke en complexe keuzes, helpen we met de communicatie naar alle partijen. Bedrijven helpen we bijvoorbeeld met de doorstart en continuïteit van de onderneming. Tijd en aandacht die de expert van de verzekeringsmaatschappij niet besteed.

  Dit zijn de twee belangrijkste redenen waardoor er eventueel (resterende) kosten boven de maximering ontstaan.

  Niet tevreden = niet betalen

  Vooraf kunnen we moeilijk inschatten of, en hoe groot het verschil is dat kan ontstaan. Daarnaast begrijpen we goed dat u geen carte blanche wil geven en dat eventuele kosten wel in verhouding moeten blijven staan met uw schade.

  Om ervoor te zorgen dat u niet voor onaangename verassingen komt te staan én u ook verzekerd bent van een contra-expertisebureau dat streeft naar kwaliteit en een tevreden klant willen we graag het volgende met u afspreken:

  Resterende kosten betaalt u alleen als u vindt dat wij een toegevoegde waarde hebben geleverd bij uw schaderegeling. Kortom bent u niet tevreden, dan betaalt u niets.

  Voor ons is het nóg een extra stimulans om te zorgen dat u tevreden bent!

  Meer informatie

  Lees onze column over onze visie op bedrijven die zeggen dat ze ‘gratis’ zijn en dezelfde toegevoegde waarde zouden kunnen leveren als Coolen Expertise. Vraag ons naar de exacte voorwaarden en bekijk onze leveringsvoorwaarden.

Picture

Maak kennis met Coolen Expertise

Met trots ontvangen we u graag op ons kantoor. We zijn gevestigd op het Pentaparc in ‘s-Hertogenbosch. Pentaparc bestaat uit 5 moderne eigentijdse kantoorvilla’s.

Al meer dan 25 jaar zijn wij succesvol

Coolen Expertise heeft één belang en dat is uw belang. Met dit in het achterhoofd regelen wij schade. Indien er onconventionele en creatieve oplossingen nodig zijn, zullen wij deze niet uit de weg gaan.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op