Artikel 3 Opdrachtbevestiging / Overeenkomst

1. De overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opdracht door het expertisebureau aan de opdrachtgever, met aanduiding van het betreffende object of schadegeval, tenzij de opdrachtgever de opdracht, voldoende duidelijk omschreven, schriftelijk heeft verstrekt of bevestigd. 2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door het expertisebureau...

1. De overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opdracht door het expertisebureau aan de opdrachtgever, met aanduiding van het betreffende object of schadegeval, tenzij de opdrachtgever de opdracht, voldoende duidelijk omschreven, schriftelijk heeft verstrekt of bevestigd.

2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door het expertisebureau zijn bevestigd en/of akkoord bevonden.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op