Artikel 9 Tussentijdse beëindiging

1. Op grond van (een) voor haar dringende reden(en) zal het expertisebureau de verdere uitvoering van de reeds aanvaarde opdracht mogen beëindigen zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke dientengevolge door de opdrachtgever mocht worden geleden, en onder het uitbrengen aan de opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk – zulks ter keuze van het...

1. Op grond van (een) voor haar dringende reden(en) zal het expertisebureau de verdere uitvoering van de reeds aanvaarde opdracht mogen beëindigen zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke dientengevolge door de opdrachtgever mocht worden geleden, en onder het uitbrengen aan de opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk – zulks ter keuze van het expertisebureau – verslag over de reeds verrichte werkzaamheden.

2. De opdrachtgever zal aan het expertisebureau de reeds gemaakte kosten en werkzaamheden vergoeden, waarbij de bepalingen van art. 13 toepassing zullen vinden.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op