Artikel 19 Nederlandstalige en Engelstalige versie

1. Van deze voorwaarden bestaat zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige versie. 2. Bij discrepantie tussen deze versies is hetgeen de Nederlandstalige versie bepaalt doorslaggevend met terzijdestelling van het bepaalde in de Engelstalige versie. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 3 juni 2009 onder nummer 45/2009 en ter...

1. Van deze voorwaarden bestaat zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige versie.

2. Bij discrepantie tussen deze versies is hetgeen de Nederlandstalige versie bepaalt doorslaggevend met terzijdestelling van het bepaalde in de Engelstalige versie.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 3 juni 2009 onder nummer 45/2009 en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 2 juni 2009 onder nummer 33/2009.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op