Artikel 16 Aansprakelijkheidsbeperking en verjaring

1. Eventuele aansprakelijkheid van het expertisebureau is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat  ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het expertisebureau in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt. 2. Iedere vordering tegen het expertisebureau verjaart één jaar na de datum van indiening van het...

1. Eventuele aansprakelijkheid van het expertisebureau is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat  ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het expertisebureau in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.

2. Iedere vordering tegen het expertisebureau verjaart één jaar na de datum van indiening van het rapport bij de opdrachtgever.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op