« naar overzicht

Voorkom onderverzekering bij schade

26 september 2015 Coolen Expertise

Helaas komen we wekelijks bij (forse) schades een onderverzekering tegen. Dit maakt de ramp echt compleet. Vaak onnodig want er zijn goede en betaalbare mogelijkheden die dit vervelende risico kunnen uitsluiten.

Van onderverzekering is sprake als het bedrag waar u voor verzekerd bent lager is dan de daadwerkelijk waarde van de verzekerde zaak. Bijvoorbeeld als de herbouwkosten van uw woning € 400.000,- zijn maar de verzekerde som op de polis is  € 300.000,-. U bent dan voor € 100.000,- onderverzekerd.

Redenen

Onderverzekering kan op verschillende manieren ontstaan. Allereerst kan een onderverzekering onstaan bij het afsluiten van de polis doordat de verzekerde bedragen te laag worden bepaald. Soms bewust om premie te besparen maar veel vaker onbewust door onwetendheid of verkeerde uitgangspunten zoals bijvoorbeeld WOZ-waarde of fiscale waarden uit de jaarrekening.

Tevens kan onderverzekering ontstaan in de loop der tijd. Indien bijvoorbeeld de bouwkosten stijgen maar de herbouwwaarde op de opstalpolis niet wordt aangepast of alleen met een beperkte index. Vaak blijkt een indexclausule niet afdoende en komt een verzekerde na schade voor een vervelende verassing.

Daarnaast is het belangrijk om verbouwingen of aanbouw ook te melden bij de tussenpersoon en om regelmatig te inventariseren of de inboedel/inventaris groter is geworden door nieuwe aankopen en investeringen.

Gevolgen

Als er sprake is van een onderverzekering wordt bij schade het evenredigheidsbeginsel toegepast. Dit houdt in de verzekeringsmaatschappij naar verhouding van de betaalde premie de hoogte van de schade-uitkering bepaalt.

Voorbeeld: het verzekerde bedrag voor herbouwkosten is € 400.000,-. Door brand gaat de zolder verloren. De herbouwkosten zijn € 100.000,-. Helaas had de verzekerde som € 400.000,- moeten zijn. De verzekeringsmaatschappij zal 300.000,-/400.000,- x 100.000,- = € 75.000,- uitkeren. Er is immers maar voor 75% van de daadwerkelijk waarde premie betaald.

Naarmate de schade groter is, worden de gevolgen voor u als verzekerde ook veel groter. Het is daarom belangrijk om vooraf te zorgen dat dit niet voorkomt. Dat kan op meerdere manieren.

Oplossing

Allereerst is het verstandig om elk jaar de verzekeringen goed tegen het licht te (laten) houden en de verzekerde sommen aan te passen. Neem de verzekerde bedragen liever iets te ruim dan te krap. Voor een beetje meer premie bezorgt u zichzelf ontzettend veel financiële ellende mocht het ooit echt mis zijn.

Nog beter is om te kiezen voor een polis met een garantie tegen onderverzekering. Er bestaan 2 varianten van deze garantie. De eerste variant zal bij schade de onderverzekeringsbreuk niet toepassen maar zal nooit meer dan de verzekerde som uitbetalen. In bovenstaande voorbeeld zult u dus gewoon € 100.000,- uitgekeerd krijgen. Maar op het moment dat de schade bijvoorbeeld € 375.000,-  wordt er maar tot € 300.000,- vergoed. Kortom bij een grote schade komt u alsnog in de problemen.

De betere variant is een garantie waarbij de onderverzekeringsbreuk nooit wordt toegepast en er ook boven de verzekerde som wordt uitgekeerd als dat noodzakelijk is. Kortom in bovenstaand voorbeeld krijgt u € 375.000,- uitgekeerd. 

Deze garantie bestaat niet alleen voor opstal maar ook voor de andere polissen zoals inboedel en inventaris.

Mocht u geconfronteerd worden met een flinke onderverzekering laat je dan altijd bijstaan door Coolen Expertise als uw contra-expert. Gezamelijk met u gaan we kijken wat de mogelijkheden en oplossingen zijn en de schade zoveel mogelijk beperken. Op dit soort momenten is een eigen expert heel hard nodig. Neem vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wenst.

  • Deel dit artikel:
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • googleplus