« naar overzicht

Uitkering van schade kan gevolgen hebben voor huurtoeslag

20 juni 2017 huurtoeslag brandschade schade uitkering

Een uitkering bij schade zoals bijvoorbeeld bij brand kan gevolgen hebben voor de toekenning van huurtoeslag.

Een koppel moet een heel jaar huurtoeslag terugbetalen omdat zij op de peildatum van de Belastingdienst de schade-uitkering ontvingen. De Belastingdienst kan in dit soort gevallen geen maatwerk leveren. Kamerlid Van Raak (SP) stelde daarop vragen aan staatssecretaris Wiebes van Financiën, maar hij voelt er niets voor om schade-uitkeringen als bijzonder vermogen aan te merken.

Ook verzekeraars zullen geen rekening houden met het moment van de uitkering om rekening te houden met het mogelijk wegvallen van de huurtoeslag.

Naar aanleiding van bovenstaande gebeurtenis, waarbij een gedupeerde van brand zijn huurtoeslag verloor na een brandschade-uitkering zijn er kamervragen gesteld aan staatssecretaris Wiebes. Wiebes heeft als volgt geantwoord:

“Alle bezittingen en schulden die op de peildatum tot de grondslag behoren, worden als gevolg daarvan in aanmerking genomen voor de vermogenstoets. In het geval van de betrokkenen zorgde de schadevergoeding van ruim 22.000 euro ervoor dat het heffingsvrije vermogen van 21.330 euro werd overschreden.

De Belastingdienst is gehouden om de wet- en regelgeving die geldt voor de inkomstenbelasting en de huurtoeslag uit te voeren en hebben niet de mogelijkheid om binnen dat kader ‘maatwerk’ te leveren voor bepaalde gevallen. De box 3-grondslag maakt geen onderscheid waarvoor het vermogen bestemd is of wat de herkomst van het vermogen is. De wetgever heeft, voor wat betreft de vaststelling van de box 3-grondslag, bewust gekozen voor één peildatum (1 januari) en heeft daarbij onderkend dat in deze systematiek besloten ligt dat sprake kan zijn van kortstondige bezittingen die in aanmerking worden genomen met mogelijk nadelige gevolgen in specifieke gevallen.

Er kan niet worden geconcludeerd dat een verzekeraar ingevolge de algemene zorgplicht bekend moet zijn dan wel rekening moet houden met omstandigheden zoals de ontvangst van huur- of zorgtoeslag door een klant. Dit betreft (privacygevoelige) informatie tussen de klant en de Belastingdienst die geen verband houdt met de betreffende schadeverzekering en daaruit voortvloeiende schade-uitkering.”

Verzekerden hebben doorgaans belang bij een snelle uitkering volgens Wiebes. Zijn mening is dat de ontvangen uitkering snel na ontvangst wordt uitgegeven, waardoor de kans klein is dat dergelijke uitkeringen op de peildatum nog op iemands rekening staan.

Overigens behoren niet alleen uitkeringen van de verzekering, maar eveneens op de peildatum van 1 januari voldoende concrete vorderingen op de verzekeringen, tot het eigen vermogen in box 3.

  • Deel dit artikel:
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • googleplus