« naar overzicht

Gratis contra-experts? If you pay peanuts, you get monkeys

02 april 2019

Het is druk in de contra-expertise markt. En dat is goed. Concurrentie houdt de deelnemende partijen scherp en zorgt ervoor dat zij alles uit de kast zullen halen om aan te tonen dat een eervolle positie in de markt hen ook echt toebehoort.

Maar onder druk worden ook veel dingen vloeibaar. Zo ook het onderscheidend vermogen en het marktbesef van verschillende concullega’s. Diverse partijen voelen onder de concurrentiedruk hun prijs buitengewoon vloeibaar worden. Zo vloeibaar, dat ze hun diensten inmiddels ‘kosteloos’ aanbieden aan de gedupeerden en assurantieadviseurs.

‘Kosteloos’ is vaak een grote stok waarmee richting de concurrentie geslagen wordt. Gedupeerden van schade worden door deze kosteloze concullega’s overtuigd, dat hun concurrenten torenhoge rekeningen insturen voor (en ik citeer hier even): “dezelfde diensten”. Deze bewering dat kosteloze en niet-kosteloze contra-experts dezelfde diensten bieden, is een contradictio in terminis.

Zoek de verschillen

In tegenstelling tot de expert namens verzekeraars, ligt het aannemelijk maken van de omvang en hoogte van de schade bij de verzekerde en dus bij de contra-expert.  Een professionele contra-expert zal met behulp van goede berekeningen, analyse en studie de schade-opzet onderbouwen, bekrachtigen en verdedigen. Een zichzelf respecterende contra-expert zal alles uit de kast halen om te zorgen dat verzekerde krijgt waar hij recht op heeft. En nu komt het; en zich niet laat remmen door gemaximeerde inspanningen! 

Dat laatste is het grote verschil tussen de kosteloze en de niet-kosteloze contra-experts. Met andere woorden het moment waarop zij de pen laten vallen maakt het enorme verschil. De kosteloze contra-expert doet dat op het moment dat het gemaximeerde aantal uren in zicht is. Dat aantal is gelijk aan maximaal het aantal uren van de expert namens de verzekeraars. De niet-kosteloze contra-expert laat zijn pen pas vallen wanneer, met alle berekeningen, juiste kennis en kunde, het optimale voor de verzekerde is behaald.

Dus nee, het zijn zeker niet dezelfde diensten.

Kies daarom een professionele contra-expert die niet kosteloos werkt, voor een bureau dat restrictieloos een optimale schaderegeling voor verzekerde kan bewerkstelligen en zich hierbij niet laat remmen door gemaximeerde vergoedingen. Dat kan niet gratis of voor ‘peanuts’ maar alleen voor een onderbouwde en begrijpelijke prijs…

Klaas Coolen (Persoonlijke titel)

Dit stuk verscheen eerder bij AssurantieMagazine

  • Deel dit artikel:
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • googleplus