« naar overzicht

Heeft brandschade invloed op de WOZ-waarde woning?

13 februari 2017 WOZ waarde brandschade

Door een grote brand kan er forse schade ontstaan aan een woning. De woning kan zelfs helemaal worden verwoest. Dat heeft natuurlijk invloed op de WOZ-waarde.

Als eigenaar van het onroerend goed kun je dan ook bezwaar aantekenen tegen de WOZ-beschikking. Vaak is dat succesvol als er sprake is van aanzienlijke schade.

Echter het effect op de WOZ-waarde kan ook makkelijk worden overdreven. Zie hiervoor een uitspraak van de Rechtbank Den Haag op 13 december 2016 bekend onder nummer ECLI:NL:RBDHA:2017:15746.

Een eigenaar van een monumentaal gebouw heeft na een brandschade met succes bezwaar aangetekend tegen een WOZ-beschikking. Echter hij vond de nieuw bepaalde WOZ-waarde van € 225.000 nog steeds te hoog. Reden voor hem om dit aan te vechten bij de rechtbank.

De man bepleitte voor Rechtbank Den Haag een WOZ-waarde van € 149.000. Daartoe voerde hij aan dat het rijksmonument nog maar beperkte gebruiksmogelijkheden had. Bovendien was een groot deel van de woning als gevolg van brandschade niet bereikbaar. Volgens de man moest de gemeente aansluiten bij het deel van de woning dat voor bewoning geschikt was.

Het feit dat een gedeeld van de het gebouw niet bruikbaar was voor bewoning vond de rechtbank geen reden dat dit gedeelte geen waarde zou hebben. De prijs die de meest biedende koper zou besteden voor zo’n pand zou zijn gebaseerd op geschatte waarde nadat het pand wel in zijn geheel bruikbaar was gemaakt. Daarbij moest men rekening houden met de investering die nodig was voor het bruikbaar maken van het pand.

Uiteindelijk had de gemeente voldoende rekening gehouden met de factoren die de waarde verminderde. De rechtbank verklaarde het beroep van de man daarom ook ongegrond.

  • Deel dit artikel:
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • googleplus