« naar overzicht

Eerlijke vergoeding door contra-expert

01 december 2017 Contra-expert zorgt voor eerlijke compensatie

Schade aan woning of bedrijf? Zodra de eerste schrik voorbij is, nemen getroffen verzekerden contact op met hun verzekeringsmaatschappij. Zij zullen een schade-expert sturen die beoordeelt of de schade verzekerd is, en wat de hoogte is. Deze expert vertegenwoordigt in de eerste plaats de belangen van de de verzekeraar. Deze expert is ervaren met schaderegeling en kent de polissen veel beter dan verzekerde, die daardoor flink op achterstand staat. Het is raadzaam om ook een eigen expert in te schakelen; de contra-expert.

De contra-expert mag direct na een schade worden ingeschakeld. Een contra-expert is er om de verzekerde te helpen. Hij behartigt de belangen van de verzekerde direct na de schade en blijft hem bijstaan en adviseren totdat er overeenstemming is met de verzekeraar over het schadebedrag.

Intermediair

Een verzekerde gaat naar zijn intermediair voor een goed advies. Dat advies moet zich bewijzen bij schade. Dat is de reden waarom het intermediair steeds vaker Coolen Expertise aanbeveelt.

Bij kleine, overzichtelijke schades is een contra-expert niet nodig. Wanneer de impact van een schade flink of niet te behappen is, dan niet twijfelen en direct bellen.

Afwijzing van schade

Schades worden steeds complexer en groter. Daardoor komen er ook andere zaken kijken zoals toedrachtsonderzoek. “Vaak luisteren schadebehandelaren naar de door hen ingeschakelde onderzoeksbureaus. Hun rapporten vind ik vaak gekleurd en lijkt het erop dat men onderzoekt in een richting van afwijzing van schades,” zegt Klaas Coolen

Ook al lijkt, op het eerste oog, er geen enkel vuiltje aan de lucht, dan toch kan het uitlopen op een juridische wedloop met verzekeraars.

Als er uiteindelijk dekking is, kan er makkelijk discussie met de verzekeraar ontstaan over de uitleg van de polisvoorwaarden, clausules en waardebegrippen. Coolen Expertise zorgt voor tegenwicht en een optimale schaderegeling. Met ons erbij krijgt een verzekerde waar hij recht op heeft volgens de polissen.

Eerlijke vergoeding

Coolen Expertise heeft een volwaardig team experts in eigen huis, op alle vakgebieden: inhoud, bouwkundig, asbest, bedrijfseconomisch, etcetera. Maar ook met kennis op het gebied van onderzoek en juridische aspecten

  • Deel dit artikel:
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • googleplus