« naar overzicht

“De opstelling van verzekeraars verhardt”

18 april 2017

Uit een onderzoek van het tv-programma EenVandaag onder tientallen gespecialiseerde letselschadeadvocaten en -kantoren blijk dat de opstelling van verzekeraars in letselschadezaken verhardt. Ze wijzen meer claims af en traineren de afwikkeling van dossiers.

Helaas een constatering die niet alleen bij letselschadezaken geldt. Enkele jaren geleden trok Coolen Expertise deze conclusie al en uitte haar zorg over de starre en verharde houding van schadeverzekeraars na grote(re) brandschade.

Schadelast-, premiebeheersing en kostenefficiency is het devies bij verzekeraars. Waar vroeger primair gekeken werd naar polisdekking, kijkt men nu als eerste naar afwijzingsmogelijkheden. Deze verstarrende houding zorgt voor veel tijdsverlies en enorme juridische kosten voor een verzekerde.

Dooddoeners

Ondanks de vele (onderbouwde) kritiek vanuit de markt staan verzekeraars niet open voor verbeteringen. Meestal wordt defensief en gepikeerd gereageerd.

De verzekeraars verschuilen zich achter de gebruikelijke dooddoeners zoals:”we hebben de plicht om schades goed te onderzoeken met het oog op de premiehoogte voor de andere verzekerden.” Maar dit is tegenstrijdig. Het zijn nu net al die andere verzekerden die ook hopen snel en goed schadeloosgesteld te worden.

Een andere standaard afleidingsmanoeuvre is snel tegengestelde persberichten verspreiden via het verbond van verzekeraars. Dit is ook ook gedaan naar aanleiding van het item van EenVandaag. Zie hier de reactie van het verbond waarin het verhaal vakkundig wordt omgedraaid.

Begeleiding bij dekkingsvraagstukken

Het is daarom verstandig om altijd een eigen deskundige in te schakelen bij een grote(re) brandschade. Coolen Expertise zorgt voor de begeleiding bij het onderzoek en de interpretatie van de clausules en polisvoorwaarden.

Door de inschakeling van Coolen zorg je er preventief voor dat een brandschaderegeling niet in een juridisch moeras terechtkomt. Daarvoor gebruiken we we naast interne kennis ook die van een van de meest gerenommeerde verzekeringsadvocaten die louter en alleen voor gedupeerden/verzekerden werkt en nooit voor verzekeringsmaatschappijen.

Lees hier ook het blog: Vroeger keek men eerst naar dekkingsmogelijkheden nu eerst naar afwijzing

Hier de uitzending van EenVandaag:

  • Deel dit artikel:
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • googleplus