« naar overzicht

Brandschade door Hennepteelt

06 februari 2015 wiet-hennep-teelt-brand-contra-expertise.

Tijdens ons werk als contra-expert komen we alle soorten polissen, voorwaarden en clausules tegen. Verzekeringen die met zorgvuldigheid en kennis door het intermediair zijn geadviseerd. Na een brandschade blijkt de praktijk echter zeer onvoorspelbaar te zijn en ontstaan er mooie uitdagingen voor ons als de eigen expert van verzekerde om daar mee aan de slag te gaan. Daarbij komen we dekkingsproblemen met schade door hennepteelt vaak tegen.

Wanneer er sprake is van brand in een gebouw als gevolg van een (onbekende) hennepkwekerij, zien we regelmatig dat adviseurs zich niet meteen druk maken en aangeven dat het wel goed zal komen. Zeker als er echt geen bekendheid is bij hun klant. Maar een hart zonder zorg is niet op zijn plaats. Steeds vaker hanteren verzekeraars een harde uitsluiting voor schade aan verhuurde gebouwen, wanneer de schade is ontstaan door illegale huurdersactiviteiten, zoals een hennepkwekerij.

Geen vergoeding
In de praktijk betekent dit dat gedupeerde vastgoedeigenaren die een claim van brandschade indienen, deze niet vergoed krijgen wanneer er sprake is van hennepteelt. Het is dan niet relevant of de verhuurder op de hoogte was van de wietteelt of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.

Indien er sprake is van een ‘zachte uitsluiting’, wordt schade door de kwekerij uitgesloten, tenzij de verhuurder kan aantonen dat hij niet op de hoogte was en redelijkerwijs ook niet op de hoogte kon zijn.

Pavlov-reactie
Verzekeraars oordelen vervolgens meestal dat er sprake is van een risicoverzwarende omstandigheid of een bestemmingswijziging die ze niet geaccepteerd zouden hebben, als ze daarmee bekend zouden zijn geweest. De schadeclaim zal dan alsnog worden afgewezen en de verzekeringen worden volgens de polisvoorwaarden beëindigd. Ook al heeft de schadeclaim geen direct verband met (niet veroorzaakt door) de hennepteelt.

Kortom in de praktijk zal men zo goed als elke brand met een wietkwekerij of resten daarvan trachten af te wijzen. Maar het is niet juist om altijd maar mee te gaan in deze Pavlov-reactie van veel verzekeraars.

Direct de juiste acties nemen, met goede (juridische) ondersteuning, begeleiding in het onderzoek en professionele polisanalyse, is van groot belang om beargumenteerd de verzekeraar op andere gedachten te brengen. Want hier kunnen zeker nog mogelijkheden tot schade-uitkering liggen. Wacht niet af of er wel of geen afwijzing komt maar benader een dergelijk potentieel probleem preventief.

  • Deel dit artikel:
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • googleplus